Slide

زندگی برای همه

درباره کاکتوس

کاکتوس فعالیت خود را از شهریور ۱۳۹۷با تولید و انتشار پادکست در حوزه افراد دارای معلولیت آغاز کرد. پادکست های کاکتوس، صدای افراد دارای معلولیت بود که به گوش جامعه می رسید
پس از مدتی، به منظور اثرگذاری بیشتر و فرهنگ سازی در راستای فراگیرسازی، کاکتوس اقدام به طراحی و اجرای جشنواره های فصلی متنوع با هدف پیاده سازی برخی از مفاهیم فراگیرسازی کرد 

دنیای کاکتوس

مسئولیت اجتماعی

باغچه

رویداد

محتوا